Copyright © 2010 by "DEKO"  ·  E-Mail: makedonskirubin@gmail.com
НАКИТ ВО ЗЛАТО
        Селектираните висококвалитетни примероци се вградуваат во злато. Најчесто според идејата на клиентот, со одредени инструкции околу големината формата или цената.
Сите примероци се уникатни, за кои златото се изработува рачно, со техника - ковање. На тој начин се гарантира сигурност и стбилност. Дотолку повеќе што  Македонскиот Рубин најчесто се подарува за јубилејни настани.
          Посебен куриозитет е вградувањето во златен филигран, мајсторија за која се смета дека веќе ја нема во јувелирскиот сектор на пазарот. Врв на прецизната рака, трпението и внатрешниот мир на македонскиот јувелирски уметник.

Рачно изработеното злато во Македонија е привлечно за странските посетители, заради поволната цена на работната рака, значително пониска од цените во ЕУ.