КРИСТАЛИТЕ - ХАРМОНИЗАТОРИ  НА  ЕНЕРГИЈАТА  ВО  ПРОСТОРОТ
Copyright © 2010 by "DEKO"  ·  E-Mail: makedonskirubin@gmail.com
'Пеперутка' Македонски Рубин во сребрен филигран Приврзок 'Крст' со Македонски Рубин, сребрен филигран Приврзок 'Цветче' со Македонски Рубин, сребрен филигран Приврзок со Македонски Рубин, сребрен филигран Обетки 'Цветче' со Македонски Рубин, сребрен филигран Обетки 'Капка' со Македонски Рубин, сребрен филигран Приврзок 'Срце' со Македонски Рубин, бело злато
МК Рубин и Амазонит, ковано сребро 925 ‰   8.000.- ден

МК Рубин обетки „СОНЦЕНЦА“   2.900.- ден


       Чичко Киро е инженер архитект, експерт за урбанизам на Скопје. Неговото повеќедецениско животно искуство во архитектурата и во областа на животниот простор, во последните 20 години е надградено и со ангажманите за употреба на кристалите во заштитата на животниот и работниот простор од неповолните енергетски влијанија на комплексот фактори.

Средби и консултации со чичко Киро, најчесто во Петок, или секој ден по договор.

Инфо тел: 02/2466-352, 070/937-839
Кои кристали најчесто се употребуваат?
Во досегашната практика најчесто ги употребуваме следните кристали :

Горски кристал - чист, проѕирен, енергетски многу јак, употребуван во сите случаи;

Аметист - виолетов, проѕирен, енергетски чист;

Цитрин - златно-жолт, проѕирен, енергетски мошне ефикасен;

Калцедон - светло-син до небесно-син, непроѕирен;

Ахат - кристал што се наоѓа во многу нијанси и бои, проѕирен со прекрасна структура на шари;

Авентурин - најчесто зелен, помалку проѕирен;

Карнеол - црвенкаст до жолтникав, проѕирен, енергетски јак.

         При заштита на просторот не се врши разместување на мебелот, бидејќи заштитата со кристалите го покрива сиот простор како градежна целина. Трошоците за одржување на кристалите и цената на кристалите е значително помала во однос на вредноста на средствата за заштита што се познати во Македонија, а ефектите во заштитата на просторот што се постигнува со кристалите се многу поголеми
УПОТРЕБА НА КРИСТАЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР